Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông - Chi Tiết và Chính Xác Nhất

Nhôm kính Đại Phúc chuyên thi công cửa nhôm Xingfa tại Hồ Chí Minh

Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông

Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông - Tính Toán Chi Tiết Cho Từng Hệ Nhôm

Giới Thiệu Chung Về Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông

Việc sử dụng Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông giúp người làm kỹ thuật tính toán chính xác trọng lượng của từng bộ cửa. Nhờ vào đó, có thể cân đối giá cửa nhôm Xingfa ở mức phù hợp nhất đến tay khách hàng, tối ưu hóa chi phí sản xuất và lắp đặt.

Hệ 55 - Cửa Sổ & Cửa Đi Xingfa Mở Quay 55

Bảng Tỷ Trọng Nhôm Xingfa Nhập Khẩu Quảng Đông Cho Hệ 55

STT Mã nhôm Tên thanh nhôm Kg/thanh (dài 5,8m) Mặt cắt
1 F077 Tấm pano 3.852 Tấm pano F077
2 C459 Thanh chuyển động đa điểm 0.807 Thanh chuyển động đa điểm C459
3 C3033 Đố động cửa sổ 4.785 Đố động cửa sổ C3033
4 C3202 Cánh cửa sổ mở ngoài/hất 6.312 Cánh cửa sổ mở ngoài/hất C3202
5 C3203 Đố tĩnh cho cửa tách khung 5.51 Đố tĩnh cho cửa tách khung C3203
6 C3204 Đố tĩnh cho cửa tách khung (Không lỗ Vít) 5.104 Đố tĩnh cho cửa tách khung (Không lỗ Vít) C3204
7 C3208 Khung cửa sổ lật trên vách 4.408 Khung cửa sổ lật trên vách C3208
8 C3209 Khung bao vách cố định 4.652 Khung bao vách cố định C3209
9 C3225 Nẹp kính cho vách tách khung (kính hộp) 1.2238 Nẹp kính cho vách tách khung (kính hộp) C3225
10 C3236 Nẹp kính hộp 2 1.3166 Nẹp kính hộp C3236
11 C3286 Nẹp kính hộp 1 1.294 Nẹp kính hộp C3286
12 C3295 Nẹp kính 5-10mm dùng cửa đi & cửa sổ 1.572 Nẹp kính 5-10mm dùng cửa đi & cửa sổ C3295
13 C3296 Nẹp kính cho vách tách khung 1.375 Nẹp kính cho vách tách khung C3296
14 C3300 Thanh nối khung 2.013 Thanh nối khung C3300
15 C3303 Cánh cửa đi mở ra 8.358 Cánh cửa đi mở ra C3303
16 C3304 Đố ngang dưới cánh cửa đi (cánh T) 11.734 Đố ngang dưới cánh cửa đi (cánh T) C3304
17 C3310 Thanh tăng cứng vách và cửa 7.587 Thanh tăng cứng vách và cửa C3310
18 C3313 Đố tĩnh cho cửa không tách khung 5.858 Đố tĩnh cho cửa không tách khung C3313
19 C3318 Khung bao cửa sổ mở quay 5.081 Khung bao cửa sổ mở quay C3318
20 C3323 Đố động cửa đi 6.3 Đố động cửa đi C3323
21 C3326 Nối góc vuông (chuyển góc vuông) 7.395 Nối góc vuông (chuyển góc vuông) C3326
22 C3328 Khung bao cửa đi quay 7.292 Khung bao cửa đi quay C3328
23 C3329 Ốp chân thanh đáy cánh cửa đi 2.483 Ốp chân thanh đáy cánh cửa đi C3329
24 C3332 Cánh cửa đi mở vào 8.3642 Cánh cửa đi mở vào C3332
25 C8092 Cánh cửa sổ mở ngoài (có gân) 6.1712 Cánh cửa sổ mở ngoài (không gân trong) C8092
26 C22903 Đố động dùng chung cho cửa đi & cửa sổ 5.168 Đố động dùng chung cho cửa đi & cửa sổ C22903
27 C18762 Cánh cửa sổ (không gân) 6.2698 Cánh cửa sổ (không gân) C18762
28 C22922 Cánh cửa sổ (không gân & bo cạnh) 6.4844 Cánh cửa sổ (không gân bo cạnh) C22922
29 C3312 Cánh cửa sổ (có gân & bo cạnh) 6.7222 Cánh cửa sổ (có gân & bo cạnh) C3312
30 C3322 Cánh cửa đi mở ngoài (có gân & bo cạnh) 8.7406 Cánh cửa đi mở ngoài (có gân & bo cạnh) C3322
31 C18772 Cánh cửa đi mở ngoài (không gân) 8.2998 Cánh cửa đi mở ngoài (không gân) C18772
32 C18782 Cánh cửa đi mở vào (không gân) 8.2998 Cánh cửa đi mở vào (không gân) C18782
33 C22912 Cánh cửa đi mở ngoài (không gân & bo cạnh) 8.6768 Cánh cửa đi mở ngoài (không gân & bo cạnh) C22912
34 C6614 Cánh cửa đi ngang dưới (không gân) 11.6812 Cánh cửa đi ngang dưới (không gân) C6614
35 C22900 Ốp chân cánh 2.7608 Ốp chân cánh C22900
36 C3319 Ngưỡng cửa đi 3.9962 Ngưỡng cửa đi C3319
37 E192 Lá sách 1.8386 Lá sách E192
38 E1283 Khung lá sách 1.682 Khung lá sách E1283
39 C920 Nối góc 90 độ 6.5308 Nối góc 90 độ C920
40 C910 Nối góc 135 độ 5.3128 Nối góc 135 độ C910

Hệ 55 - Cửa Lùa Xingfa 55

Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông Cho Hệ 55 - Cửa Lùa

STT Mã nhôm Tên thanh nhôm Kg/thanh (dài 5,8m) Mặt cắt
1 D23151 Khung bao lùa 55 9.054 D23151
2 D23156 Cánh lùa 55 5.504 D23156
3 D23157 Ốp cánh móc lùa 55 5.429 D23157
4 D23158 Trung gian 4 cánh lùa 55 2.117 D23158
5 D23159 Máng che nước lùa 55 1.1618 D23159

Hệ 93 - Cửa Đi & Sổ Lùa Xingfa 93

Bảng Tỷ Trọng Nhôm Xingfa Nhập Khẩu Quảng Đông Cho Hệ 93

STT Mã nhôm Tên thanh nhôm Kg/thanh (dài 5,8m) Mặt cắt
1 D1541 Khung bao cửa đi trượt ngang trên 8.886 D1541
2 D1543A Khung bao cửa đi trượt đứng 6.578 D1543A
3 D1544A Cánh cửa đi trượt ngang trên 5.742 D1544A
4 D1545A Cánh cửa đi trượt ngang dưới trong 6.0325 D1545A
5 D1546A Cánh cửa đi trượt đứng biên 7.384 D1546A
6 D1547A Cánh cửa đi trượt đứng giữa 6.37 D1547A
7 D1548A Hèm đứng giữa cửa 4 cánh cửa đi trượt 3.596 D1548A
8 D1549A Ốp mặt trong cây đứng bên tạo vách 4.13 D1549A
9 D1551A Khung bao cửa đi trượt ngang trên có vách 12.552 D1551A
10 D1555A Cánh cửa đi trượt ngang dưới ngoài 7.21 D1555A
11 D1559A Thanh vách 1 mặt cửa đi lùa 6.206 D1559A
12 D1578 Ốp mặt ngoài cây đứng bên tạo vách 3.921 D1578
13 D17182 Khung bao cửa đi trượt ngang dưới dốc 7.616 D17182
14 D1942 Khung bao cửa đi trượt ngang dưới (bậc cấp) 9.054 D1942
15 D2618 Thanh vách 2 mặt cửa đi lùa 8.97 D2618
16 D2420 Thanh chuyển góc từ cửa sang vách cửa đi lùa T 13.295 D2420
17 D2490 Thanh chuyển góc từ cửa sang vách cửa đi lùa P 13.2936 D2490
18 D3211 Ray trên (Trượt 3 ray 93) 11.3622 D3211
19 D3212 Ray dưới (Trượt 3 ray 93) 13.311 D3212
20 D3213 Khung bao đứng (Trượt 3 ray 93) 7.9286 D3213
21 D26144 Cánh ngang trên lớn 6.467 D26144
22 D26146 Cánh đứng bên lớn 7.714 D26146
23 D28127 Cánh đứng móc lớn 7.5574 D28127

Hệ 63 - Cửa Đi Xếp Trượt Xingfa Hệ 63

Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông Cho Hệ 63

STT Mã nhôm Tên thanh nhôm Kg/thanh (dài 5,8m) Mặt cắt
1 F417 Ke ép góc cánh xếp trượt 30.3224 F417
2 F6029 Nẹp kính hộp 15.95 F6029
3 F519 Máng che nước 10.266 F519
4 F520 Đố động 1.3978 F520
5 F521 Nẹp kính đơn 1.2876 F521
6 F523 Cánh xếp trượt 63 7.274 F523
7 F560 Đố cố định 6.6236 F560
8 F605 Khung bao máng treo xếp trượt 63 18.0206 F605
9 F606 Đứng khung bao xếp trượt 5.9566 F606
10 F607 Khung bao ngang dưới 6.108 F607
11 F608 Đố liên kết 1 8.352 F608
12 F609 Đố liên kết 2 7.9866 F609
13 F2435 Khung bao ray âm dưới 7.8358 F2435

Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông là công cụ hữu ích giúp kỹ thuật viên và nhà sản xuất trong việc tính toán và định giá sản phẩm nhôm Xingfa một cách chính xác và hiệu quả.

Các bài viết khác
ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Thi công, tư vấn báo giá nhôm Xingfa Quảng Đông nhập khẩu giá rẻ

Chuyên tư vấn, báo giá thi công nhôm xingfa, kính cường lực tại Sài Gòn

Nhôm Kính Đại Phúc chuyên thi công lắp đặt cửa nhôm Xingfa giá rẻ, nhập khẩu Quảng Đông
Thi công , báo giá lắp đặt nhôm xingfa chính hãng, tem đỏ chính hãng nhập khẩu Quảng Đông